ZESPÓŁ

Potrzebujesz specjalistycznej pomocy psychologicznej? Psycholog Rzeszów - Skorzystaj z usług profesjonalistów z gabinetu psychoterapii Intellego

TERAPEUCI PROWADZĄCY

Krzysztof Kuśmider

Psycholog, Psychoterapeuta, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Z wykształcenia magister psychologii o specjalizacji psychoprofilaktyka, psychologia zdrowia i psychoterapia. Ukończył „szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych” realizowane przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Programu Ministra Zdrowia. Jest w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zajmuje się terapią osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, narkotyków i internetu. Prowadzi terapię grupową oraz sesje terapii indywidualnej dla osób uzależnionych, ich rodzin, osób z syndromem DDA, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi. Szczególnym obszarem zainteresowań jest praca nad zmianą nawyków w celu poprawy jakości życia.

Joanna Żurowska

Psycholog, Psychoterapeuta

Dyplomowany psychoterapeuta Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Z wykształcenia magister psychologii. Dyplom uzyskała na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje w podejściu psychodynamicznym pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in. w Centrum Medycznym w Łańcucie oraz Poradni Psychologicznej Homo Homini w Rzeszowie. Stale poszerza swoje umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii oraz diagnozy psychologicznej.

Dr Anna Mazur

Pedagog, psychoterapeuta, Mediator rodzinny

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Kwalifikacje do prowadzenia terapii zdobywa w ramach czteroletniego kursu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Mediator w sprawach rodzinnych, karnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie kryminologii oraz warsztaty szkoleniowe w zakresie postępowania terapeutycznego w kryzysach małżeńskich i zaburzeniach relacji partnerskich oraz przygotowujących do pomocy psychologicznej w zachowaniach opozycyjno-buntowniczych u młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako asystent rodziny, społeczny kurator sądowy, wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Specjalizuje się w terapii rodzin, par oraz młodzieży. Prowadzi mediacje i poradnictwo dla rodziców.

Anna Kuśmider

Psycholog, Pedagog, Logopeda

Z wykształcenia magister psychologii o specjalizacji psychoprofilaktyka, psychologia zdrowia i psychoterapia. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Klinice Psychiatrycznej Oddział Dziecięcy w Lublinie, w Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i Rehabilitacyjnym oraz Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego i Ośrodku Rehabilitacji Osób z Dysfunkcjami Słuchu i Mowy. Ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne z przygotowania pedagogicznego oraz studia podyplomowe z Logopedii. Stale poszerza swoje umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu diagnozy psychologicznej i terapii dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zawodowo związana z Podkarpackim Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Rafał Rutkowski

Psycholog, Psychoterapeuta,Certyfikowany Seksuolog Kliniczny

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne nr certyfikatu 96. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także Kurs Interwencji Kryzysowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży, poradnictwem seksuologicznym, terapią zaburzeń seksualnych oraz opiniowaniem seksuologicznym, prowadzi szkolenia i warsztaty. Praktykę prowadzi pod stałym nadzorem superwizyjnym. W pracy przestrzega zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Maria Nowak

Psycholog, Psychoterapeuta, Biegły Sądowy z Zakresu Psychologii

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń do nas

Telefon

691220918

Nr konta bankowego

06 1140 2004 0000 3902 7895 8137

Zadzwoń