PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

W procesie psychoterapii dzieci i młodzieży terapeuta przeprowadza konsultacje z rodzicami. Kolejne spotkania zazwyczaj odbywają się już tylko w obecności dziecka/adolescenta. W początkowej fazie terapeuta poprzez wywiad i testy psychologiczne rozpoznaje problem i aktualną sytuację życiową dziecka. Świadczymy pomoc w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń wieku przedszkolnego i szkolnego, problemy sytuacyjne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze.

TERAPEUCI PROWADZĄCY

Krzysztof Kuśmider

Psycholog, Psychoterapeuta, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Z wykształcenia magister psychologii o specjalizacji psychoprofilaktyka, psychologia zdrowia i psychoterapia. Ukończył „szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych” realizowane przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Programu Ministra Zdrowia. Jest w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończył Podyplomowe Studia “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” powołane przy Instytucie Psychologii UAM. Zajmuje się terapią osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, narkotyków i internetu. Prowadzi terapię grupową oraz sesje terapii indywidualnej dla osób uzależnionych, ich rodzin, osób z syndromem DDA, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi. Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest praca nad zmianą nawyków w celu poprawy jakości życia.

Joanna Żurowska

Psycholog, Psychoterapeuta

Dyplomowany psychoterapeuta Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Z wykształcenia magister psychologii. Dyplom uzyskany na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje w podejściu psychodynamicznym pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorow. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyte pracując m.in. w Centrum Medycznym w Łańcucie oraz Poradni Psychologicznej Homo Homini w Rzeszowie. Stale poszerza swoje umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii oraz diagnozy psychologicznej.

Anna Kuśmider

Psycholog, Psychoterapeuta

Z wykształcenia magister psychologii o specjalizacji psychoprofilaktyka, psychologia zdrowia i psychoterapia, w trakcie szkolenia Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i Rehabilitacyjnym, w Klinice Psychiatrycznej Oddział Dziecięcy w Lublinie, Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, Ośrodku Rehabilitacji Osób z Dysfunkcjami Słuchu i Mowy, Poradni Autyzmu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne z przygotowania pedagogicznego oraz studia podyplomowe z Logopedii. Stale poszerza swoje umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu diagnozy psychologicznej i psychoterapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuje pod stałą superwizją. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń do nas

Telefon

691220918

Nr konta bankowego

06 1140 2004 0000 3902 7895 8137

Zadzwoń