Nie radzę sobie, mam „trudne dziecko”…

Z praktyki terapeutycznej wiemy, że bardzo często do gabinetów trafiają rodzice z dziećmi i na wstępie mówią: "Moje dziecko...
Zadzwoń